Noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam mycompany.lv lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrējies šajā web lapā. Turklāt nezināšana neatrbrīvo no atbildības.

mycompany.lv patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mycompany.lv noteikumu sadaļā.

Ikvienam ir tiesības kļūt par mycompany.lv reģistrētu lietotāju, izmantojot tam paredzēto reģistrēšanās formu. Lietotājs nes pilnu atbildību par ievadīto informāciju. Izvēloties lietotāja vārdu un firmas datus, aizliegts ievadīt jebkādus morālās un ētiskās normas pārkāpjošus nosaukumus. Lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka viņa lietotājvārds un parole nenonāks trešo persounu rokās, kas to varētu izmantot ļaunprātīgiem mērķiem.

mycompany.lv neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju ievadīto informāciju vai augšupielādētajiem attēliem. Šos noteikumus pārkāpjošais saturs tiks dzēsts no mycompany.lv web lapas, tiklīdz tas tiks pamanīts.


Noteikumi par rakstu izvietošanu

Ikvienam ir tiesības iesūtīt rakstus, izvietošanai mycompany.lv lapā. Rakstiem vēlams atbilst kādai no mycompany.lv eksistējošām tēmām (kategorijām), tomēr tā nav obligāta prasība.

Iesūtot rakstu uz mycompany.lv norādīto adresi, tā autors piekrīt raksta izvietošanai mycompany.lv lapā, uzņemas atbildību par raksta saturu un apliecina, ka viņam ir tiesības šo rakstu publicēt.

mycompany.lv patur tiesības nepublicēt rakstu, ja tā saturs ir morālās vai ētiskās normas pārkāpjošs, tīši maldinošs, nesakarīgs vai neatbilst nevienai no mycompany.lv aktuālajām tēmām. Gadījumos, kad raksta publicēšana tiks noraidīta, mycompany.lv centīsies iespēju robežās par to informēt raksta autoru, norādot atteikuma iemeslu un iespējamos uzlabojumus, kas veicami, lai raksts atbilstu mycompany.lv prasībām.

Raksts var tikt publicēts, norādot autora vārdu, vai arī anonīmi, ja autors, iesūtot rakstu, ir informējis par šādu vēlmi. Autora e-pasts publicēts netiek, ja vien autors nav norādījis savādāk. mycompany.lv var veikt nelielus raksta uzlabojumus attiecībā uz formatējumu, gramatikas kļūdām, ja vien autors nav norādījis savādāk.

Raksta autoriem nekāda atlīdzība par raksta publicēšanu nav paredzēta, ja vien raksta autors nav par to rakstiski vienojies ar mycompany.lv

Reklāmraksti ir iespējami, par to vienojoties ar mycompany.lv.

 
Par mums | Sadarbība | Noteikumi | Kontakti | Lapas karte © mycompany.lv 2008 - 2010

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!